İstatistikler

İstatistikler sayfamızda futbol istatistikleri, basketbol istatistikleri, tenis istatistikleri, hakem istatistikleri, kart istatistikleri ve e-spor ile ilgili detaylı istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

 

İstatistik belli bir hedef doğrultusunda veri toplamak anlamını taşır. Toplanan verilerin tablo ve grafik aracılığıyla özetlenmesi ve sonuçların analiz edilmesi bu anlama dahildir. Bir çeşit araştırma birimi olan istatistik, birtakım konular üstüne ileriye yönelik tahmin yürütmek demektir. İstatistik kelimesinin içerdiği bu anlamlar kapsamında spor, bahis, hakem ve kart istatistiği değerlendirilecektir.

Detaylı Spor İstatistikleri & E-Spor İstatistikleri

Ülkemizde birçok spor dalı bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları Futbol, Basketbol, Voleybol olmaktadır. Bunlara ek olarak Binicilik, Bisiklet, Buz Patenti, Hentbol, Masa Tenisi de yer almaktadır.

İstatistik sözcüğü doğa bilimleri, sosyal bilimler ve daha birçok bilim dalını kapsayacak biçimde zengin bir alana sahiptir. Bu sözcük çoğulcu bir anlamı da beraberinde taşımaktadır. Sistemli olarak bir araya getirilen sayısal veriler anlamına gelmektedir. Örneğin çevre istatistikleri, spor istatistikleri buna örnek gösterilebilir. Burada söz konusu olan spor istatistikleri olacaktır.

Spor alanına olan ilgi ve merakın sonucunda düzenlenen bazı anketler mevcuttur. Bu anketler doğudan veya dolaylı şekilde yapılabilmektedir. Ortaya çıkan anket sonuçlarına göre spor istatistiği önemli bir yere sahiptir. İstatistiğin bu alandaki kullanımı epeyce yaygınlaşmış görünmektedir.

Spor dallarına ilişkin istatistikler 4 biçimde ortaya konulmaktadır. Bunlar örneklem sayısının belirlenmiş olması, veri girişinin oluşturulması, veri analizi, raporlama olmaktadır. Veri analizi istatistiksel değerlendirme şeklinde de adlandırılmaktadır.

Günümüzde ilerleyen teknoloji spor alanında da kendisini göstermeye başlamıştır. Bu noktada karşımıza eSpor yani Elektronik Spor çıkmaktadır. Spor dalının bu yeni versiyonu düzenlenmiş video oyunlarının yarışmalarını içermektedir. Oyunlar, genel olarak iyi oyuncular tarafından organize edildiğinde eSpor adını almaktadır. Burada çeşitli oyun türleri bulunmaktadır. Strateji oyunları, dövüş oyunları ve spor oyunları bunlardandır. Bunlara yönelik istatistikler de elektronik biçimde gerçekleşmektedir.

Bahis İstatistikleri

Yukarıda sözcük ve çoğul anlamını aktardığımız istatistik kavramı, bahis sektöründe de var olmaktadır. Öncelikle bahis sözcüğünün ne anlama geldiğinin bilinmesi önemlidir. Bahis meydana gelecek sonucun belli olmadığı bir organize biçimidir. Fakat ortaya çıkacak sonuçların tahminleri etrafında şekillenmektedir.. Bu organize türü olası verilere dayanmakta ve birtakım kazançların elde edilmesine olanak tanımaktadır.

Bahis ve istatistik sözcüklerini bir araya getirdiğimizde ortaya şu şeklide bir anlam çıkmaktadır: Olasılık üzerine vuku bulan ve olasılığın gerçekleşmesi sonucu kazanç elde ettiren verilere bahis istatistiği denilmektedir. Tahmini bilgilere dayalı bahis istatistikleri beraberinde beklenmedik sonuçları da doğurabilmektedir. Çünkü bahis sektörünün kendisi mutlak olmayan bir alandan ibarettir. Burada tahmini olarak oynanan ve bir nebze şansa bırakılan oyunlar söz konusudur. Dolayısıyla bahis istatistikleri iyi bir biçimde incelenmeli ve analiz edilmelidir.

Hakem İstatistikleri

Bu başlık altındaki istatistik biçimi, hakemlerin yönettikleri maçlara, çıkardıkları sarı ve kırmızı kartlara işaret etmektedir. Bu bilgiler ışığında yönetilen maçlardan kaçına sarı ve kırmız kart gösterildiği anlaşılmaktadır.

Yönetilen maç, takımın yapısı hakem istatistikleri için büyük bir role sahiptir. Nedeni ise derbilerin, düşme sınırında bulunan takımların ve maçın gidişatı bu istatistikleri büsbütün değiştirebilmektedir. Kıran kırana bir mücadelede kart olasılığı yükselmektedir. Dolayısıyla hakem istatistikleri bağlamında bunlar dikkate alınmalıdır.

Kart İstatistikleri

Bahis türlerindeki çeşitliliğe kart bahisleri de dahil olmaktadır. Dolayısıyla bazı detayları bilmek gereklidir. Bu noktada kart istatistikleri devreye girmektedir. İstatistik verilerini etkileyen başlıca faktörler bulunmaktadır. Takımları geçmişteki kart istatistik bilgileri, oyuncu ekibi, teknik direktör ve karşılaşmanın hakemi bunlardandır. Kart görme ihtimali yüksek olan takımlar mevcuttur. Bu takımların bazı oyuncuları sert mizaçlı oldukları için maç esnasında beklenmedik olayların çıkmasına yol açabilmektedirler. Bununla beraber yönetici konumundaki hakemin kart istatistikleri de önemli bir role sahiptir.

Başlıklar halinde aktarılan spor, bahis, hakem ve kart istatistikleri genel anlamda ortak bir zeminde buluşmaktadır. Buna yol açan etken ise istatistik sözcüğünün kendisidir. Yolları ayıran faktör alanların kapsadıkları farklı içerikler olmaktadır. Örneğin bahis ve spor istatistiği verilere dayalı oluşturulmaktadır. Ancak bu iki alan birbirinden ayrı konulara yöneldiklerinden dolayı, ortaya konulan veriler de farklılaşmaktadır.

 


Benzer içerikler